คำสงวนสิทธิ์

บ.จ. อ่าวไทย รีสอร์ต แอนด์ เรสเตอรองค์ 

63/2 หมู่ 1 ต.บ่อดาน
อ.สทิงพระ 90190
จ.สงขลา

ผู้จัดการ:
เบีย ศศิธร เวลซิงเงอร์
อูเว่ เวลซิงเงอร์

ติดต่อกับเรา:
เบอร์โทรศัพท์รีสอร์ต: 074 397228
อีเมล: office@aothairesort.com

จดทะเบียนที่:
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่:
0905553001694