สถานที่ตั้งและสภาพแวดล้อม

อ่าวไทยรีสอร์ตตั้งอยู่เหนือประเทศมาเลเซียประมาณ 120 กิโลเมตร ตั้งอยู่ทางใต้ของประเทศไทยติดกับทะเล เป็นอ่าวที่งดงามของประเทศไทยแห่งหนึ่ง ที่มีหาดทรายที่งดงามยาวหลายกิโลเมตร
รีสอร์ตตั้งอยู่ใกล้กับตัวเมืองสงขลา 30 กิโลเมตร และเมืองใหญ่เป็นอันดับที่สามของประเทศไทยคือเมืองหาดใหญ่ 65 กิโลเมตร
ใกล้ๆประมาณ 4 กิโลเมตรก็เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่มีความยาวถึง 80 กิโลเมตรชื่อทะเลสาบสงขลา เป็นสถานที่ที่มีนกหลากพันธุ์ประมาณกว่า 200 พันธุ์ และอยู่ในเขตสงวนของคูขุด ที่ถือว่าเป็นเขตสงวนใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย
ที่น่าจะไปชมอีกแห่งคือวัดพะโคะ ซึ่งเป็นที่พักอยู่ประจำและสั่งสอนลูกศิษย์ของหลวงพ่อทวด

ทวร์


พนักงานของเรายินดีที่จะให้คำแนะนำและจัดการท่องเที่ยวในทุกรูปแบบแก่ท่าน